BIG update server Bá Vương

Ngày đăng: 24/04/2020 | Chuyên mục: Tin Tức


📯SERVER Bá Vương BIG UPDATE:

1- tăng exp siêu nhanh cho anh em đi làm vẫn theo kịp ( chơi một tý là max GHRS).

2- tăng tỷ lệ drop ngọc để cày lại Loren – Davias – LOst

3- tăng bơm máu nhanh hơn để đi săn boss

4- tăng exp train master

5- tăng giá tiền thu mua lại item EXC tại Bots Loren SV1

6- FIX cân bằng các class và khắc hệ để tạo cân = game!

👉Thông báo để anh em nắm được các update của BQT!