BQT THÔNG BÁO THỜI GIAN SỰ KIỆN DIỄN RA EVENT INGAME

Ngày đăng: 08/04/2020 | Chuyên mục: Tin Tức


Kính gửi anh em MU Bá Vương mốc thời gian diễn ra EVENT trong game

STT TÊN EVENT MAP THỜI GIAN GHI CHÚ
1 THỎ NGỌC Davias (0-8-13-20h) + 45p’  
2 BOSS VÀNG Lorencia 2-6-10-14-18-22h
3 KunDUN Kalima Kalmia 7 20h30
4 Medusa Loren + Swamp 21h15
5 Blood Castle Blood (1-7) (0-4-8-12-16-20)+ 30p’
6 Devil Castle Devil (1-7) 1-5-9-13-17-21h
7 Hỗn nguyên lâu Hỗ nguyên lâu 1-5-9-13-17-21h
8 Siêu Boss tấn công Lorencia 1 ĐANG CẬP NHẬT  

ĐANG CẬP NHẬT

9 Siêu Boss tấn công Lorencia 2  

ĐANG CẬP NHẬT

 

ĐANG CẬP NHẬT

10 Siêu Boss tấn công Lorencia 3  

ĐANG CẬP NHẬT

 

ĐANG CẬP NHẬT

11 Hỏa Kỳ Lân  

ĐANG CẬP NHẬT

 

ĐANG CẬP NHẬT

12 Rồng 2 đầu  

ĐANG CẬP NHẬT

 

ĐANG CẬP NHẬT

13 Binh đoàn rồng đất  

ĐANG CẬP NHẬT

 

ĐANG CẬP NHẬT

14 PK Event  

ĐANG CẬP NHẬT

 

ĐANG CẬP NHẬT

15 CTC mini  

ĐANG CẬP NHẬT

 

ĐANG CẬP NHẬT